Domov

Bonita OZ

Občianske Združenie Bonita Pre Rozvoj Cestovného Ruchu

BlíŽiace podujatie

Kolektív, Umenie, Tanec, Zábava, Cestovanie

Ciele:

• práce s deťmi, mládežou, podpory mládeže • poradenskej, vzdelávacej, publikačnej, kultúrnej a informačnej činnosti,• mikroregionálneho rozvoja • rozvoja vidieckeho turizmu a napomáhania ekonomických aktivít  na vidieku pre racionálne, ekonomické a ekologické využitie  miestnych zdrojov • zachovania a rozvíjanie tradícii a kultúrneho dedičstva, rozvoja kultúry na vidieku • nadväzovania spolupráce s podobnými združeniami na Slovensku a  v zahraničí, rozvíjanie rôznych foriem spolupráce s krajinami EU • ochrany zdravia a presadzovanie aktívneho spôsobu života,  najmä v podobe športu • podpory sociálno- ekonomického rozvoja  regiónu• oživenia záujmu mládeže a obyvateľstva o kultúrne,  spoločenské, športové, historické a iné dianie • organizovania spoločenských, kultúrnych a športových podujatí prístupných širokej verejnosti • spolupráce s fyzickými a  právnickými osobami, inštitúciami, združeniami, orgánmi  verejnej správy v tuzemsku i v zahraničí • reklamnej a propagačnej činnosti • vydavateľskej činnosti • napomáhania integrácie sociálne znevýhodnených mladých ľudí prostredníctvom vzdelávacích programov zameraných na rozvoj  osobnosti • organizovania voľnočasových programov pre deti a rodičov,letných táborov • vytvorenia centrálnych miest pre cestovný ruch v okresoch • rozvoja duchovných a sociálnych hodnôt mládeže, prevencie zločinom a drogovému životu mladých, podpory hodnôt zmyslu života • prípravy a koordinácie zážitkových výletov a viacdňových podujatí • organizovania projektu „dobrý skutok“ s cieľom pomoci a motivácie podpory priateľov .

Chces sa stať členom alebo partnerom Bonita OZ Pre Rozvoj Cestovného Ruchu?

Hlavní Partneri

Good-Line Transport Logo 1

Charakteristika

Slovo bonita znamená v latinskom jazyku dôveryhodnosť, dobročinnosť, v španielskom krásu, my sme si tento názov zvolili pre našu organizáciu, ktorá v sebe skrýva všetky spomínané charakteristiky.

picture.png
program

Žetóny

STAŇ SA AJ TY SPONZOROM OBČIANSKÉHO ZDRUŽENIA BONITA PRE ROZVOJ CESTOVNÉHO RUCHU ! STAČÍ ABY SI NÁM PRISPEL AKOUKOĽVEK SUMOU A MY TI ZA ODMENU DÁME ŽETÓNY, KTORÉ MôŽEŠ NA BONITA BARE ZAMENIŤ ZA DRINKY PODĽA VLASTNÉHO VÝBERU. SAMOZREJME PRISPIEŤ MôŽEŠ AJ VIAC KRÁT !

Scroll to Top