statistics in vBulletin
Bonita GA - Občianske združenie Bonita
Magyar Slovensky
Bonita

Bonita GA - Občianske združenie Bonita

Občianske združenie Bonita – Mladí pre solidaritu

 

Určite ste už počuli o mládežníckych spolkoch, ktoré úspešne spolupracujú so strednými i vysokými školami. Keď sme boli mladší, aj my sme sa chceli stať súčasťou takéhoto spoločenstva, obohatiť sa mnohými zážitkami, na ktoré potom môžeme spomínať do konca života.

Skupina mladých ľudí sa pred poldruha rokom rozhodla tento sen splniť aj na Slovensku. Dňa 17 .2. 2011 bolo založené občianske združenie Bonita. Dodnes sa s touto organizáciou spájajú výroky ako Bonita – Mladí pre solidaritu, alebo Bonita – Združenie mladých.

Po ukončení strednej školy sa začína obdobie, v rámci ktorého sa snažíme nájsť svoje miesto v spoločnosti, stanoviť si ciele, nájsť odpovede a správnu cestu. Považujeme za veľmi dôležité, aby každý žiak a študent bol súčasťou takej komunity, ktorá ho dokáže motivovať, zamestnať zmysluplnou činnosťou a ukázať mu správnu cestu v živote. Ide o mylnú predstavu, keď si niekto myslí, že úlohou stredných a vysokých škôl je len poskytnutie vzdelania a titulu. Tieto inštitúcie hrajú významnú rolu aj vo formovaní osobnosti človeka i v budovaní interpersonálnych vzťahov.  Pasivita a nespokojnosť mladistvých sa neprejavuje len počas štúdia, ale aj v iných oblastiach života. V kruhu mladých znalosť kultúry a vzťah k nej čoraz viac strácajú na význame. 

Hlavným cieľom nášho združenia je pomoc civilným organizáciám, ktoré potrebujú podporu a prácu mladých.  Ako aj iné organizácie pre mladých, aj my organizujeme rôzne party, diskotéky, aby sme poskytli mladým možnosť zabávať sa, pritom však príjmy z týchto akcií  využívame aj na naplnenie našich cieľov v oblasti propagácie kultúry. Prinášame niečo nové. Plní síl, odhodlania a nápadov sa pokúšame nájsť novú cestu, riešenie pre mladých. S radosťou očakávame Vaše rady, nápady, respektíve morálnu i materiálnu pomoc a podporu.

 

Denis Duba – predseda Bonity