statistics in vBulletin
Bonita GA - O nás
Magyar Slovensky
Bonita

Bonita GA - O nás

Slovo bonita znamená v latinskom jazyku dôveryhodnosť, dobročinnosť, v španielskom krásu, my sme si tento názov zvolili pre našu organizáciu, ktorá v sebe skrýva všetky spomínané charakteristiky.
Vzniklo nezávislé občianske združenie BONITA, založené skupinou motivovaných, priateľských ľudí, ktorí sú otvorení pre všetko nové a majú v sebe dostatok entuziazmu pre realizáciu zmien v súčasnej spoločnosti.
Združenie zastrešuje organizáciu rôznych spoločenských podujatí, zábavných i športových programov.
Členovia Bonity sú okrem iného aj zástancami, predstaviteľmi a podporovateľmi modernej maďarskej hudby na Slovensku, ktorú prezentujú ako súčasť kultúry maďarskej menšiny. Snažia sa dosiahnuť, aby naša spoločnosť prijala skutočnosť, že sa obyvatelia maďarskej menšiny narodili a žijú na Slovensku, majú však svoj jazyk i svoju kultúru, ktorú chcú pestovať a odovzdávať ďalej svojim deťom. Dištancujeme sa však od tvrdení, že by bola Bonita ortodoxná národnostná skupina, dvere Bonity sú samozrejme otvorené pre všetkých, bez ohľadu na národnosť, s radosťou ukážeme zaujímavosti a krásy našej kultúry každému záujemcovi.
Združenie Bonita vzniklo 14. februára roku 2011, bolo založené bývalými gymnazistmi z Galanty. Prostredníctvom odhodlania, dostatočnej motivácie a neustálej tvrdej práce sa zakladateľom podarilo organizáciu rozšíriť, dosiahnuť veľa úspechov v rôznych oblastiach v galantskom okrese, získať sponzorov, nových podporovateľov a členov. Zakladateľom i predsedom občianskeho združenia je Denis Duba, podpredsedom Viktor Szomolay, ktorý pod menom Corbie Wee pôsobí aj ako DJ. Po založení sa k organizácii pridalo veľa súčasných aj bývalých gymnazistov i učiteľov, ktorí sa výrazne podielali na úspechoch Bonity.
V súčasnosti má Bonita vyše 400 spokojných členov, podarilo sa vytvoriť dôveryhodnú organizáciu s priateľskou atmosférou, ktorej život, pôsobenie a aktivity môže každý záujemca sledovať na stránke www.bonitaga.sk.

 

Kliknutím na obrázky si môžete získať spomienky na 1. sútaž sympatie a na diskotéku po nej.