statistics in vBulletin
Bonita GA - Žiharecký klub pre mládež začína svoju prácu novým impulzom!
Magyar Slovensky
Bonita

Bonita GA - Žiharecký klub pre mládež začína svoju prácu novým impulzom!

V dnešnej dobe je všeobecným problémom dediny, ako zaiste aj v iných obciah, že mládež je introvertná, neaktívna a natoľko nenáročná, že jej nevadí ani to, že so svojimy kamarátmi, známymi je v kontakte iba pomocou internetu. V súčasnej dobe máme tendenciu preceňovať možnosti, ktoré ponúka internet a namiesto toho, aby sme využili jeho danosti na tvorbu nových priateľstiev a dohadovali si termíny osobných stretnutí, komunikujeme iba virtuálne

Už istú dobu ma prenasleduje myšlienka, že aj žihareckú mládež by bolo treba zjednotiť. V obciach okresu, hlavne v obciach Neďed, Pered a Vlčany už niekoľko rokov úspešne fungujú kluby združujúce mládež. Ja verím, že aj my, Žiharčania dokážeme zrealizovať podobne úspešne fungujúcu skupinu mládeže a budeme sa usilovať, aby sme deobehli zameškané a ukázali našu tímovú prácu.

Veľmi ma potešilo, keď na našej prvej porade 1. mája som zistila, že v obci sú veľmi podnikaví, spoľahlivý, ambiciózny mladý ľudia, ktorí túžia po aktívnom využití ich voľného času. V tú noc sme sa zišli v hojnom počte. Po prebratí formalít som začala prezentovať svoje nápady, ktoré mladých zaujali a ani oni neváhali vyjadriť svoje návrhy a názory. Áno, môžeme vyhlásiť, že žiharecká mládež sa prebudila!

Podstili nás svojou návštevou Richard Nagy, predseda štátnej kontrolnej a etickej komisii Via Nova IC a Denis Duba, vtadajší predseda občianskeho združenia Bonita. Predniesli nám reč, v ktorej nás podporovali a povzbudovali v našom zámere a vyzdvihli dôležitosť cieľa, ktorý mi reprezentujeme na miestnej a oni na okresnej, t.j. na štátnej úrovni.

Medzi hlavnými cieľmi žihareckého mládežníckeho klubu patrí ochrana záujmov miestnej mládeže,  obohatenie a rozvíjanie jej kultúrneho a športového života, zachovanie našej menšinovej kultúry a tradícií. Chceme zorganizovať rôzne zaujímavé vzdelávacie prednášky. Máme v úmysle spolupracovať s miestnym zastupiteľstvom, ale považujeme za dôležité nadviazať kontakty s klubmi pre mládež pôsobiace v tomto okrese alebo na regionálnej úrovni, združujúce mladých ľudí z iných skupín rovnako. Mám na mysli predovšetkým Bonitu, ktorá bude mať osobitný význam pri komunikačnej podpore akcií.

Chceme osloviť ako žiakov základných škôl, tak aj sôlkárov, preto sa snažíme naše podujatia organizovať tak, aby si každý našiel svoje a aby pre každého bolo jasné že v Žiharci funguje klub mládeže!

 

Csilla Baranyay

Predsedkyňa žihareckého klubu mládeže